Teamafspraken

Om een team goed te laten functioneren zijn afspraken nodig. In onze jeugdopleiding vinden we het daarom belangrijk om goede afspraken te maken met de teambegeleiding, jeugdspelers en ouders. Deze afspraken worden door de trainer/coach met de betrokkenen gemaakt en besproken tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaande aan het seizoen. Bij dit gesprek zijn behalve de trainer/coach en de spelers/ouders ook de assistent en begeleider van het team aanwezig. Dit gesprek kun je tijdens het seizoen eventueel nog eens herhalen aan de hand van de gemaakte afspraken. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in een afsprakenlijst. In dit document een opsomming van een aantal basisafspraken die eventueel door de teambegeleiding nog aangevuld kunnen worden.


INHOUDSOPGAVE


INFORMATIEBIJEENKOMST

Voor aanvang van het seizoen wordt er een informatiebijeenkomst gehouden in de kantine van Sparta’25. Deze bijeenkomst start centraal met een welkomstwoord en algemene informatie over de jeugdopleiding. Vervolgens gaan de teams uiteen om met elkaar kennis te maken, informatie uit te wisselen en afspraken te maken voor het aankomende seizoen.


TEAMGESPREK

Aan het einde van de informatiebijeenkomst gaan de teams uiteen om met elkaar kennis te maken. Start het gesprek met een rondje voorstellen. Daarna kan er extra informatie gegeven worden m.b.t. het team. Als laatste maak je teamafspraken met behulp van de afsprakenlijst.

Om het teamgesprek goed te laten verlopen hebben we enkele aandachtspunten:

 • De trainer/coach is gespreksleider
 • De leider is notulist
 • Betrek iedereen bij het gesprek
 • Het gesprek is een dialoog (geen eenrichtingsverkeer)
 • Neem royaal de tijd voor het gesprek
 • Geef een samenvatting van de gemaakte afspraken

Na afloop van het gesprek is het zeer verstandig als spelers, ouders/verzorgers en HJO met zijn assistent de gemaakte afspraken digitaal of op papier krijgen.


AFSPRAKENLIJST

De afsprakenlijst, is een praatdocument, zodat je niets vergeet tijdens het gesprek. Vink eventueel af (√) wat je besproken hebt en schrijf de gemaakte afspraken op.

Algemeen

Omgang en gedrag
Taalgebruik
Afspraken over alcohol en roken
Hygiëne
Kleding, materialen en accommodatie
Waardevolle spullen gsm, geld en sierraden
Hoe gaan wij om met gsm
Verwachtte teamprestatie dit jaar
Nevenactiviteiten georganiseerd voor team

Training

Afmelden voor training
Hoe laat aanwezig zijn voor training
Motivatie
Afspraken m.b.t. kleding training
Trainingsmateriaal (ballen, pionnen, hesjes etc.)

Wedstrijd

Afmelden voor wedstrijd
Hoe laat aanwezig zijn voor een thuiswedstrijd
Hoe laat en waar aanwezig zijn voor een uitwedstrijd
Spelerspasje en spelen bij andere teams
Vervoer naar uitwedstrijden per auto
Afspraken m.b.t. wedstrijdkleding
Hoe wisselen we tijdens de wedstrijd
Rol van de aanvoerder
Gedrag naar de scheidsrechter
Hoe gaan we om met straffen van de scheidsrechter
Hoe gaan we om met eventueel opgelegde boetes
Blessures en aanwezigheid


VOORBEELD AFSPRAKEN

Algemene afspraken

 • Sparta’25 spelers komen afspraken na, volgen regels op en tonen respect.
 • Wij gebruiken geen geweld en/of grof, beledigend (incorrect) taalgebruik.
 • Ontevredenheid over organisatorische zaken leggen wij voor aan de leider van het team.
 • Ontevredenheid over technische zaken leggen wij voor aan de trainer/coach van het team.
 • Wij gaan zuinig (netjes) om met kleding, materialen en accommodatie.
 • Wij houden ons sportpark schoon, ruimen onze rommel op en gooien afval in de afvalbak.
 • Wij gebruiken sociale media op een positieve en goede manier.

Afspraken rondom de training

 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij ruim op tijd aanwezig zijn (info bij teambegeleiding).
 • Van spelers wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen en ruim op tijd aanwezig zijn (info bij teambegeleiding). Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet tonen. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
 • Wanneer een speler niet kan trainen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de afgesproken teamprocedure (info bij teambegeleiding).
 • Als de trainer/coach praat, luisteren de spelers.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Draag geen sieraden tijdens trainingen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Roken is slecht voor je en past niet bij een sportclub! Spelers die toch roken doen dat op trainingsdagen niet vanaf het moment dat ze op het sportpark aankomen en richting kleedkamer gaan tot het moment dat ze na de training de kleedkamer weer verlaten.
 • Op aanwijzing van de trainer nemen spelers materialen (ballen, hesjes, pilonnen, doeltjes) mee naar het veld en ruimen dit na aanwijzing ook weer netjes op, help elkaar.
 • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van een training het kleedlokaal schoon achter te laten.
 • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.

Afspraken rondom de wedstrijd

 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij ruim op tijd aanwezig zijn (info bij teambegeleiding).
 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen. Voor spelers die deel uit willen maken van een prestatieteam is dat een vereiste.
 • Wanneer een speler niet kan spelen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden volgens de afgesproken teamprocedure (info bij teambegeleiding).
 • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
 • Vertoon teamgeest, help en steun je medespelers in het veld.
 • Als de begeleiding praat, luisteren de spelers.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Draag geen sieraden tijdens wedstrijden.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Speel volgens de wedstrijdregels
 • Roken is slecht voor je en past niet bij een sportclub! Spelers die toch roken doen dat op wedstrijddagen niet vanaf het moment dat ze op het sportpark aankomen en richting wedstrijdbespreking, kleedkamer of vertrekauto gaan tot het moment dat ze na de wedstrijd de kleedkamer weer verlaten.
 • Mobiele telefoons gaan uit voor de wedstrijdbespreking en pas weer aan bij het verlaten van de kleedaccommodatie.
 • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van de wedstrijd het kleedlokaal schoon achter te laten.
 • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.
 • Op verzoek moet een speler met een ander team meespelen, weigert de speler dat dan is hij ook niet speelgerechtigd voor het eigen team en zal dat gevolgen hebben.

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25