Ton Hendriks: De jeugd heeft de toekomst!

Gepubliceerd op 05 mei 2017

Ton Hendriks

Terug- en vooruitblik Ton Hendriks: De jeugd heeft de toekomst!

Aan het eind van dit seizoen stop ik als Hoofd Jeugdopleiding van Sparta’25. Samen met mijn jeugdopleidingsteam bestaande uit mijn assistenten Henri v. Lierop (onderbouw), Mischa Werdens (bovenbouw) en Hoofd Scouting Stefan van Heijnsbergen hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt aan een stevig (voetbaltechnisch) fundament van de jeugdopleiding.

 

Dit kreeg 2 jaar geleden een enorme boost met de aanstelling van Géry Snijders als technisch uitvoerend adviseur (TUA) en Marcel Bussers als bestuurslid voetbaltechnische zaken.

Kampioensfoto Sparta'25 B1

Zaterdag 7 mei 2016 viert de B1 het kampioenschap in de 1e klasse. Naast 4 pupillenteams is dit al het vijfde kampioenschap van onze jeugd dit seizoen. Zo keert B1 na een jaar afwezigheid al weer terug in de Hoofdklasse. Een knappe prestatie van deze talentvolle groep. Ook onze A1 strijdt nog volop mee om promotie naar de hoofdklasse. Op die manier zijn we weer een stap dichter bij ons streven om alle standaardteams op minimaal hoofdklasse niveau te laten spelen.

Moeilijke start
In het seizoen 2011-2012 ben ik, na enkele jaren als jeugdtrainer bij Helmond Sport, samen met de toenmalige Hoofd Jeugdcoördinator Harrie Blokhuis en Onderbouw Coördinator Frans Kluijtmans begonnen aan het belangrijker maken van de individuele voetbaltechnische ontwikkeling van onze jeugdspelers. Na een seizoen nam ik de taken van Harrie als Hoofd Jeugdcoördinator over. Samen met Frans en daarna ook Stefan en Henri, zijn wij begonnen aan een groot karwei om het niveau van de jeugdopleiding te verbeteren. Dit was zeker in het begin niet makkelijk. Structuur ontbrak en er ging veel tijd zitten in het oplossen van randzaken en het beter organiseren van taken. We hebben gemerkt dat verandering tijd en draagvlak nodig heeft.

Nieuw organigram jeugdopleiding
Afgelopen seizoenen zijn er grote stappen gezet in de organisatie van de jeugdopleiding binnen Sparta’25. Er is duidelijk gekozen voor een voetbaltechnische kant en een gescheiden organisatorische kant. De organisatorische kant wordt prima opgepakt door de Jeugdvoorzitter met zijn Jeugdcommissie en de nieuwe Groepsleiders die het eerste aanspreekpunt zijn voor ons jeugdkader bij organisatorische zaken. De voetbaltechnische kant heeft onder leiding van de Hoofd Jeugdopleiding en zijn assistenten Onderbouw en Bovenbouw de taak om het nieuwe jeugdopleidingsplan uit te voeren, te controleren en eventueel bij te stellen waar nodig. Vanaf huidig seizoen is er een Hoofd Scouting toegevoegd en is het Jeugdopleidingsteam compleet. Het nieuwe organigram heeft een plekje gekregen op de jeugdsite: www.sparta25jeugd.nl/organisatie.

Grote stappen
Ik ben erg blij met de stappen die we afgelopen jaren hebben gemaakt. Naast onze nieuwe organisatie hebben we gewerkt aan een jeugdopleidingsplan voor de komende jaren. Hierin staat de ontwikkeling van het individu centraal. We hebben samen met Paul Hendriks (ICT ’r) gewerkt aan een jeugdsite ter ondersteuning van ons jeugdkader. Hierop staat o.a. onze missie en visie en het beleid uitgewerkt in leerplannen per leeftijdscategorie. Ook staat er bruikbare informatie (oefenstof, periodisering etc.) op voor een goede training en wedstrijd. We scholen ons jeugdkader met thema-avonden en opleidingen. Zo waren de cursussen van 4-skills en Totally Soccer Method erg leerzaam. Daarnaast was de coachdag van Leon Vlemmings heel interessant. Tevens hebben we enkele praktijkbegeleiders die onze trainers/coaches coachen in de praktijk. Wim Swinkels is samen met Frans Kluijtmans in deze nieuwe rol actief. Het meest trots ben ik op ons nieuw en zelf ontworpen digitale speler volgsysteem 'Sporter in Zicht'. Samen met Paul Hendriks en Theo van de Heuvel (beheerders) zorgen we ervoor dat de trainers/coaches net als onze interne scouts spelersbeoordelingen maken in dit systeem. Deze informatie gebruiken wij voor het samenstellen van de nieuwe teamindelingen die we eind mei/begin juni kenbaar willen maken. Het is nu zaak dat er informatie in het systeem komt en we de komende maanden erop toezien dat dit veelvuldig gaat gebeuren. Hier hebben we zelfs een Hoofd Scouting voor aangesteld die dit proces primair bewaakt. Ons doel is om op deze manier een database te verkrijgen met de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Op die manier kunnen we nog meer inzicht krijgen in onze jeugdopleiding en goed onderbouwen welke keuzes we beleidstechnisch en bijvoorbeeld m.b.t. de teamindelingen maken.

Huidige seizoen
Helaas is Géry Snijders inmiddels gestopt binnen Voetbal Technische Zaken (VTZ). Hij had als TUA het vermogen om kritisch naar de jeugdopleiding te kijken. Daarnaast bracht hij een schat aan voetbalervaring en een groot netwerk met zich mee. Samen met Marcel nemen Henri, Mischa, Stefan en ik de rol van Géry nu voor een groot deel over en kijken we verder dan de dag van vandaag of morgen. Daarnaast ben ik nu vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. We willen nog meer tijd besteden aan het scholen, begeleiden en coachen van ons jeugdkader. Om dit nog beter te doen zijn we op zoek naar geschikte kandidaten die de trainers/coaches kunnen coachen. Daarnaast wil ik dat onze jeugd de mogelijkheid krijgt om meer trainingsuren te maken. We hebben enkele specialisten rondlopen die onze jeugd verder moet specialiseren. Zo hebben we komend seizoen enkele keeperstrainers en specifieke techniektrainers. Daarnaast zal Eefje v. Stiphout zich gaan bezig houden met loopscholing en voetbalcoördinatie. Meer informatie hierover vind je op de site www.sparta25jeugd.nl of volg het nieuws op de hoofdsite www.sparta25.nl. Naast deze verbeteringen organiseren we thema-avonden en cursussen om ons jeugdkader verder te ontwikkelen. De basismodule JVTC die ik georganiseerd heb voor pupillentrainers is hier een voorbeeld van. Ook organiseren we in de tweede seizoenshelft een avond over pedagogiek in het voetbal in samenwerking met Jeffrey van Gool (PSV-jeugd).

Persoonlijke ontwikkeling
De afgelopen jaren ben ik gegroeid van een jonge trainer/coach tot technisch jeugdcoördinator en uiteindelijk zelfs HJO. De KNVB-opleiding HJO-A heeft mij hier ontzettend bij geholpen. In het begin was ik nog veel bezig met (organisatorische) randzaken en brandjes blussen. Door de zelfscan heb ik de jeugdopleiding en mijn ontwikkeling goed in kaart kunnen brengen. Het werd heel concreet waar de hiaten lagen. Inmiddels staat de organisatie zo goed en kan ik mij vooral bezig houden met voetbaltechnische zaken. Daar ben ik uiteindelijk voor aangesteld. In het begeleiden en coachen van jeugdkader lagen de laatste maanden vooral mijn leerpunten. Ik heb geleerd om directer feedback te geven. Zo had ik ook een heel goed gevoel overgehouden aan de presentatie die ik heb gehouden aan het hoofdbestuur. Het jeugdvoetbalbeleid staat nu echt op de agenda. Door duidelijk te zijn binnen de organisatie lopen dingen efficiënter en heeft de jeugdopleiding stappen kunnen maken. Maar directe feedback geef ik vooral t.o.v. trainers/coaches die ik begeleid in de praktijk. Ik merk wel dat ik op dit moment te weinig tijd heb om veelvuldig op het veld te staan en het jeugdkader te coachen. Terwijl het op het veld staan juist iets is wat ik ook ontzettend mis. We lopen vaak aan tegen vrijwilligerstekort, tijdgebrek en het ontbreken van de wil of financiële middelen om hierin te investeren. Eén van de redenen dat het lastig is om extra avonden te organiseren om ons jeugdkader nog meer bij elkaar te brengen. Dit is echter wel één van de doelen die ik heb voor de komende tijd. Het organiseren van enkele thema-avonden om de samenwerking tussen ons jeugdkader te verbeteren en nog meer JVTC’s te bereiken met mijn coaching en opgedane kennis. In de toekomst zullen we dan ook proberen om jaarlijks een opleiding tot JVTC te organiseren. Belangrijk voor mij is om de tijd goed te bewaken tijdens deze avonden en niet te veel te willen. Houd ruimte in de avonden om in te kunnen spelen op de vragen en ontwikkeling van de cursisten. Ook probeer ik de praktijk eenvoudig te houden, zodat ik de coaches goed kan coachen. Op die manier haal ik nog meer rendement uit deze avonden.

Kritisch blijven
Voor nu is het belangrijk om kritisch naar de eigen opleiding te blijven kijken. We zijn nieuwsgierig naar andere clubs en organisaties in de sportwereld. Zo hebben we bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de Laarbeekse clubs in de vorm van Laarbeek United. Ook heb ik regelmatig overleg met HJO’s van andere (grote) verenigingen. Functies zijn nu veel omvangrijker dan voorheen. Trainers verzorgen niet meer alleen de trainingen, maar houden gesprekken met spelers over hun ontwikkeling en krijgen met nog veel meer dingen te maken dan eerst. In dat opzicht is het ook belangrijk dat je blijft leren van het verleden. Bevalt ons een werkwijze van bijvoorbeeld een coach niet optimaal om wat voor reden dan ook, dan zorgen we dat er in het vervolg iemand aangesteld wordt die hier de juiste invulling aan geeft. Nieuwe mensen bieden nieuwe kansen. Maar de cultuur en mentaliteit van de club blijft bewaard. Oneindig nieuwe mensen aanstellen op allerlei posten is niet de bedoeling. De bewakers van die cultuur laten we zoveel mogelijk zitten.

Toekomst
Aan het eind van dit seizoen loopt mijn contract bij Sparta’25 af. Begin maart verwachten mijn vrouw en ik een dochtertje, waardoor ik even wat gas terug neem. Voor het komende seizoen is er een vacature HJO bij Sparta’25. Daarnaast heb ik aangegeven dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging en een volgende stap in mijn ontwikkeling. Dat wil echter niet zeggen dat ik niets meer kan/wil betekenen voor onze mooie jeugdopleiding. Ik ben dan ook erg trots op de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt. De verschillende kampioenschappen in de jeugd zorgen voor blije gezichten. Daarnaast hebben verschillende jonge jongens hun debuut gemaakt in de A-selectie. Zo bestaat ons eerste elftal voor (meer dan) de helft uit jongens die nog onder de 23 jaar zijn. Sommige zijn nu al (noodgedwongen) voor de leeuwen gegooid, maar ik weet zeker dat zij in de toekomst een meerwaarde kunnen zijn voor ons standaardelftal. Samen met de talenten die er nu aankomen heb ik daar mooie verwachtingen bij voor de toekomst. We leiden nu breder op en ook onze lagere elftallen zijn goed in beeld. Er is een positieve benadering, goed leerklimaat, ontwikkeling en vooral plezier. Dat laatste is denk ik de mooiste prijs die wij als jeugdopleiding kunnen krijgen. Terwijl er bergen werk zijn verzet om de jeugdopleiding te krijgen waar het nu is, staat de zwaarste klus nog te wachten. Vergelijk het met hardlopen. Als je hiermee begint, snoep je snel meerdere minuten van je rondetijd af. Maar zit je eenmaal op niveau, dan moet je keihard werken om ook nog maar een seconde van je snelste tijd af te lopen. Bij de opleiding is dat hetzelfde. Er is keihard gewerkt en we zitten nu in mijn ogen op niveau. Het keiharde werken gaat beginnen!

Ton Hendriks
Hoofd Jeugdopleiding Sparta’25

« ga terug

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25