JO9 Mini

Algemeen

Bij Mini-pupillen wordt door de allerkleinste jongens en meisjes van 6 jaar gevoetbald! Er wordt op een speelse, leuke, maar toch leerzame manier getraind en gespeeld. De mini’s maken spelenderwijs kennis met voetbal als teamsport d.m.v. trainingen en wedstrijden. Ze leggen een basis voor de overgang naar de F-jeugd door de bal te leren beheersen. De Mini-pupillen zullen spelenderwijs kennis maken met de spelregels binnen het 4 tegen 4.

Profiel van een trainer-coach voor de Mini F

Een goede trainer-coach van de mini’s is op de eerste plaats een goede begeleider / spelleider, die op de hoogte is van de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang. Hij beseft dat het vooral gaat om veel bewegen, sportief plezier met elkaar beleven, lekker actief zijn, leren omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun kind in de voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze kinderen de behoefte hebben aan duidelijke leiding en geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en uitleg. Het is vooral belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Een goede trainer-coach van de mini’s speelt, zeker bij het kiezen van de oefenvormen en het coachen in op de rijke fantasiewereld van zijn spelertjes.

Leeftijdskenmerken, Mini-pupillen wie zijn dat?

Mini-pupillen zijn kinderen van 6 jaar. De kinderen hebben een grote speldrang, ze zien de training en wedstrijd als een avontuur, ze doen de dingen om het plezier van het doen, anders gezegd: voor hen zijn bewegen en spelen hetzelfde, spelen is hun doel. De doelstelling van de trainer is anders, voor hem zijn de trainingsvormen een middel om de spelers tot ontwikkeling te laten komen. De kinderen hebben een drang tot nabootsen. Elke nieuwe beweging / voetbalhandeling ontstaat uit een goed voorbeeld van de trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien. Ze zijn snel afgeleid, soms is de bal even helemaal niet interessant meer. De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde (uitdagende) activiteit, hun zogenaamde spanningsboog bedraagt maximaal vijftien tot twintig minuten. Ze leven voornamelijk nog in een fantasiewereld en zijn erg speels. De kinderen zijn erg gericht op zichzelf en hebben nog weinig gevoel om dingen samen te doen. Wanneer een bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om het kleinood. En eenmaal in balbezit, blijkt het toch heel lastig om die bij je te houden. Het motto is: "Ik en de bal". Het spel kenmerkt zich nog door zeer veel individueel handelen. De coördinatie van de kinderen neemt langzaam toe maar ze hebben nog weinig kracht en hun balgevoel en inzicht is nog beperkt. De kinderen hebben een beperkt duurvermogen maar ze kunnen veel in een relatief kort tijdsbestek en herstellen snel.

Wat betekent dat voor de begeleiding/coaching van Mini's?

 • positief coachen, blijven motiveren
 • vertel met alle begeleiders hetzelfde verhaal: stem uw coaching op elkaar af
 • ga er bij deze categorie vanuit dat één keer uitleggen niet voldoende is
 • simpel woordgebruik. Spreek in de taal van de kinderen
 • individuele aandacht
 • tactiek komt nog niet aan bod, het gaat om de technische uitvoering van voetbalhandelingen
 • spelen nog niet plaatsgebonden (maak dus geen formatie)
 • samenspel uit zichzelf nog zeer beperkt. Stimuleer het pingelen!
 • visueel situaties laten herkennen - laten zien - voordoen (praatje, plaatje en daadje)
 • gebruik veel gevarieerde spelvormen

Voetbaltechnische doelstellingen - wat willen we ze leren?

Vanuit hun visie op voetbal en de logische structuur van voetbal heeft de KNVB binnen het jeugdvoetballeerproces voor iedere leeftijdscategorie een hoofddoelstelling geformuleerd en daarbij behorende aan te leren doelstellingen bij de teamfuncties aanvallen, omschakelen en verdedigen.

Hoofddoelstelling bij de mini F is het leren beheersen van de bal.

Leerdoelen Aanvallen

Het gaat om het ontwikkelen van aanvallende handelingen met het doel om tot score te komen. De spelers leren ervaren wat een bal is, wat een bal doet, wat de speler met de bal kan doen en welke richting hij op moet. Het proberen controleren van de bal, het dribbelen en het (weg)trappen van de bal zijn de meest voor de hand liggende handelingen binnen deze leeftijdscategorie.

Leerdoelen Omschakelen

Bij de Mini-pupillen gaat het er niet om dat het team de bal verliest, maar dat een individuele speler de bal kwijtraakt. Het gaat er om dat jij als speler weer aan de bal komt. Eigen team of de tegenpartij is hierbij niet belangrijk. Omschakelen betekent dan ook zo snel mogelijk weer in buurt bij de bal komen en het liefst aan de bal zijn.

Leerdoelen verdedigen

Het gaat om het ontwikkelen van verdedigende handelingen met het doel de tegenpartij het scoren te beletten. De kinderen leren om de bal af te pakken, welke kant de bal op moet en waar het eigen doel is. Belangrijke voetbalhandelingen zijn: bal afpakken, schot blokkeren, tegenstander achterna zitten, inhalen en tot staan brengen. Ook wordt basaal inzicht in de bedoeling en de richting van het spel verkregen.

Training

De Mini-pupillen trainen op woensdagavond. De kinderen worden ingedeeld in verschillende kleine groepen, zodat ze vaak aan de bal komen. De oefenvormen duren ongeveer 10 - 15 minuten waarna de kinderen naar de volgende vorm gaan. Deze manier van training zorgt ervoor dat de kinderen diverse oefenvormen aangereikt krijgen dus elke keer opnieuw geprikkeld worden. De training start altijd met een w-up met bal. Hier zit een stukje voetbalcoördinatie in en worden de eerder geleerde voetbal handelingen kort herhaald. We sluiten de training af met partijspelen van maximaal 4 tegen 4.

Kortom de trainingen van de Mini-pupillen zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van de kinderen. Tijdens deze trainingen en wedstrijden gaat het er om dat de karakteristieke elementen van voetbal binnen de spelbedoelingen geleerd kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat centraal. Veel balcontacten tijdens het spelen, aangepaste speelruimte, vereenvoudigde spelregels en minder complexe voetbalsituaties zijn de ingrediënten om het spel sneller te leren in deze leeftijd.

Concreet betekent dit dat kinderen voetbal leren door veel dezelfde voetbalhandelingen te oefenen. Kinderen leren voetballen door de spelbedoelingen zelf uit te vinden. De coach helpt kinderen om het voetbalspel te ontdekken. Er is weinig plaats voor uitleg of correctie. Geen langdurige concentratie, geen verhalen over hoe het spel gespeeld moet worden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!

Op de website www.sparta25jeugd.nl vindt U geschikte oefenstof voor elke categorie. De oefenstof voor de Mini F is vooral afkomstig van de DVD-serie "Allemaal Uitblinkers" van de KNVB. Deze oefenstof sluit perfect aan op onze visie op leren voetballen.

Daarnaast beschikken wij over veel extra oefenstof uit andere bronnen om de techniek te verbeteren. Vraag er gerust naar bij de (assistenten) Hoofd Jeugdopleiding.

Wedstrijd 4 tegen 4

De spelvorm 4 tegen 4 is een uitstekend middel om kinderen in deze leeftijd zelf te laten ontdekken wat voetballen is en ze spelenderwijs te leren voetballen. In 4 tegen 4 vinden we alles terug dat het partijtje op straat zo aantrekkelijk maakte. Het is een wedstrijd, je komt veel aan de bal, er kunnen veel doelpunten worden gemaakt. Kortom alle bedoelingen van het voetbalspel komen er in naar voren. Ze spelen geen officiële competitie maar elke zaterdagmorgen onderlinge partijspelen 4 tegen 4. Regelmatig is er een uitwisseling met enkele andere verenigingen.

Belangrijkste kenmerken:

 • 4-4 zonder doelman
 • geen vaste posities
 • wissels onbeperkt toegestaan
 • speelveld minimaal 30, maximaal 40 meter lang en minimaal 20 en maximaal 30 meter breed
 • doel is drie meter breed, één meter hoog
 • balmaat 5 met een maximaal gewicht van 320 gram, minimaal 290 gram
 • het spel wordt hervat met indribbelen of trappen, ook na een doelpunt, bij de uitlijn
 • de buitenspelregel is niet van toepassing
 • een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25