JO9

Algemeen

De meeste F-pupillen hebben inmiddels met de grilligheid van de bal kennis gemaakt en zijn enigszins baas over de bal (leerdoel voor de Mini-pupillen). Daarbij weten ze dat het uiteindelijk om scoren gaat en dat er heel wat voor nodig is om de keeper van de tegenpartij te passeren en wellicht de wedstrijd te winnen. Het spel kenmerkt zich nog door zeer veel individueel handelen, waarbij wel duidelijk wordt dat de bal het middel is om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Door de grotere maat van het doel en de aanwezigheid van een keeper wordt er meer een beroep gedaan op schieten, mikken, kijken waar de keeper staat en dergelijke. Er wordt al meer als “team” geopereerd, spelers die liever meer achter dan voor spelen en andersom. En ook keepers komen zich melden. Meestal verandert er nog wel het een en ander. Voor de opleiding is het belangrijk om hierin te rouleren. Het gaat er in het algemeen bij de F-pupillen hoe langer hoe meer om dat het beheersen van de bal een middel is om tot kansen en doelpunten te komen.

Profiel van een trainer-coach voor de F-jeugd.

Een goede trainer-coach van de F is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de hoogte is van de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld. Het directe wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang. Hij kan goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste stappen van hun kind in de voetbalwereld. Tijdens trainingen beseft hij dat deze kinderen behoefte hebben aan duidelijke leiding en geen behoefte hebben aan uitgebreide tekst en uitleg. Het is vooral belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Een goede F-trainer-coach speelt, zeker bij het kiezen van de oefenvormen en het coachen in op de rijke fantasiewereld van zijn spelertjes.

Leeftijdskenmerken, F-spelers wie zijn dat ?

De kinderen hebben een grote speldrang, ze zien de training en wedstrijd als een avontuur, ze doen de dingen om het plezier van het doen, anders gezegd: voor hen zijn bewegen en spelen hetzelfde, spelen is hun doel. De doelstelling van de trainer is anders, voor hem zijn de trainingsvormen een middel om de spelers tot ontwikkeling te laten komen. De kinderen hebben een drang tot nabootsen. Elke nieuwe beweging / voetbalhandeling ontstaat uit een goed voorbeeld van de trainer of wat ze van hun idolen hebben gezien. Ze zijn snel afgeleid, soms is de bal even helemaal niet interessant meer. De kinderen kunnen zich maar een korte tijd richten op eenzelfde (uitdagende) activiteit, hun zogenaamde spanningsboog bedraagt maximaal vijftien tot twintig minuten. Ze leven voornamelijk nog in een fantasiewereld en zijn erg speels. De kinderen zijn erg gericht op zichzelf en hebben nog weinig gevoel om dingen samen te doen. Wanneer een bal in het spel is, leidt dit tot een gevecht om het kleinood. En eenmaal in balbezit, blijkt het toch heel lastig om die bij je te houden. Het motto is: "Ik en de bal". Het spel kenmerkt zich nog door zeer veel individueel handelen. De coördinatie van de kinderen neemt langzaam toe maar ze hebben nog weinig kracht en hun balgevoel en inzicht is nog beperkt. De kinderen hebben een beperkt duurvermogen maar ze kunnen veel in een relatief kort tijdsbestek en herstellen snel.

Wat betekent dat voor de begeleiding/coaching van F-jeugd?

 • positief coachen, blijven motiveren
 • vertel met alle begeleiders hetzelfde verhaal: stem uw coaching op elkaar af
 • ga er bij deze categorie vanuit dat één keer uitleggen niet voldoende is
 • simpel woordgebruik. Spreek in de taal van de kinderen
 • individuele aandacht
 • stel vragen, laat spelers meedenken
 • tactiek komt nog niet aan bod, het gaat om de technische uitvoering van voetbalhandelingen
 • spelen nog niet plaatsgebonden (rouleren is erg belangrijk)
 • samenspel uit zichzelf nog zeer beperkt, pingelen stimuleren!
 • visueel situaties laten herkennen - laten zien - voordoen (praatje, plaatje en daadje)
 • gebruik veel gevarieerde spelvormen

Voetbaltechnische doelstellingen – wat willen we ze leren?

Vanuit hun visie op voetbal en de logische structuur van voetbal heeft de KNVB binnen het jeugdvoetballeerproces voor iedere leeftijdscategorie een hoofddoelstelling geformuleerd en daarbij behorende aan te leren doelstellingen bij de teamfuncties aanvallen, omschakelen en verdedigen.

Hoofddoelstelling bij de F-jeugd is het doelgericht leren handelen met de bal.

Leerdoelen Aanvallen

Na de ontdekkingsreis van wat de bal is en wat je er wel en niet mee kunt doen, gaat het er bij de F-pupillen vooral om de basisvaardigheden verder te ontwikkelen en de spelers te leren met de voetbalhandelingen bepaalde bedoelingen na te streven zoals doelgericht aanvallen om tot scoren te komen. Het gaat immers uiteindelijk altijd om het winnen van de wedstrijd = meer doelpunten maken dan de tegenstander. De bal moet naar het doel van de tegenpartij om te kunnen scoren. Dribbelen, aan- en meenemen, passen en schieten, passeren/pingelen krijgen hiermee steeds meer betekenis. De aanvallende handelingen worden doelgerichter. De rol en betekenis van de medespelers blijft voorlopig nog van ondergeschikt belang. De bal is nog waar de meeste aandacht naar uit gaat. Het is “ik en de bal”.

Leerdoelen Omschakelen

F-pupillen moeten zoveel mogelijk betrokken zijn op wat er met en rondom de bal gebeurt. Het omschakelen moet zo snel en effectief mogelijk gebeuren; zo snel mogelijk gericht op de bal. Een snelle betrokkenheid na het winnen of verliezen van de bal is gewenst.

Leerdoelen verdedigen

Hoe langer hoe meer groeit het besef dat ook het voorkomen van doelpunten een belangrijke voorwaarde is om succes te hebben. De verdedigende handelingen zullen zich vooral ontwikkelen door het besef dat het eigen doel verdedigd moet worden en hoe de bal van de tegenstander afgepakt kan worden. Daarnaast zal er meer betekenis worden gegeven aan positie kiezen. Belangrijk punt van aandacht bij de F-pupillen is het stapje voor stapje ontwikkelen van verdedigende handelingen binnen de spelregels. Allemaal meedoen in het verdedigen is een eerste aanwijzing. Niet allemaal tegelijk aanvallen zonder rekening te houden met het kunnen verliezen van de bal hoort hier ook bij. Dus eerst het doel afschermen, tussen de bal en het eigen doel proberen de bal terug te veroveren en alle daarbij behorende handelingen. Daarnaast zal er meer betekenis worden gegeven aan positie kiezen. Waar sta je goed, welke richting moet de tegenstander aan de bal worden opgedrongen, wanneer moet je toehappen en hoe snel moet je dit doen. Langzaam wordt ook al duidelijk wie van nature de “afpakkers”, de “bewegers” en de “afmakers” zijn. Leer de F-pupillen langzaam de beginselen van een teamorganisatie.

Training

De F-pupillen trainen (indien mogelijk) twee keer per week. Het trainingsveld wordt in stukken verdeeld en de voetbalspelletjes worden uitgezet. De kinderen worden ingedeeld in verschillende kleine groepen, zodat ze vaak aan de bal komen. De oefenvormen duren ongeveer 10 - 15 minuten waarna de kinderen naar een volgende oefenvorm gaan. Deze manier van training zorgt ervoor dat de kinderen diverse oefenvormen aangereikt krijgen dus elke keer opnieuw geprikkeld worden. De training start met een w-up die bestaat uit voetbalcoördinatie. We sluiten iedere training af met een partijspel. Liefst met maximaal 4 spelers per team.

Kortom de trainingen van de F-pupillen zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van de kinderen. Tijdens deze trainingen gaat het er om dat de karakteristieke elementen van voetbal binnen de spelbedoelingen geleerd kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat centraal. Veel balcontacten tijdens het spelen, tweebenigheid, aangepaste speelruimte, vereenvoudigde spelregels en minder complexe voetbalsituaties zijn de ingrediënten om het spel sneller te leren in deze leeftijd.

Concreet betekent dit dat kinderen voetbal leren door veel dezelfde voetbalhandelingen te oefenen. Kinderen leren voetballen door de spelbedoelingen zelf uit te vinden. De coach helpt kinderen om het voetbalspel te ontdekken. Er is plaats voor een korte uitleg of correctie. Geen langdurige concentratie, geen verhalen over hoe het spel gespeeld moet worden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!

Op de website www.sparta25jeugd.nl vindt U geschikte oefenstof voor elke categorie. De oefenstof voor de Mini’s is vooral afkomstig van de DVD-serie "Allemaal Uitblinkers" van de KNVB. Deze oefenstof sluit perfect aan op onze visie op leren voetballen.

Daarnaast beschikken wij over veel extra oefenstof uit andere bronnen om de techniek te verbeteren. Vraag er gerust naar bij de (assistenten) Hoofd Jeugdopleiding.

Wedstrijd

Voor het 7 tegen 7 hanteren we een vaste teamorganisatie waarin allerlei soorten spelers zich kunnen ontwikkelen. Bij de F- jeugd draait alles om het ontwikkelen van de basisvaardigheden, en het doelgericht leren handelen met de bal. Spelplezier staat hierbij voorop, tactiek, conditie en resultaat zijn van ondergeschikt belang. Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetballers moet heel voorzichtig gebeuren, laat ze vooral eerst hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden ontdekken. Stimuleer ze dit te doen. Stel vragen, maar laat ze hun eigen keuzes maken. Ben enthousiast en positief!

Voor 2e jaars F-pupillen geldt dat sommige spelers een voorkeur gaan ontwikkelen om achterin of voorin te spelen en dat ze steeds beter in een teamorganisatie gaan spelen. Blijf echter met deze spelers rouleren (voor, achter, links en rechts). Standaard wordt gespeeld in een 1-3-3 formatie (zevental). In de praktijk zie je zeker bij de 1e jaar F-jeugd dat deze formatie alleen herkenbaar is bij de aftrap van een wedstrijd. De verdeling van de spelers over het speelveld in de teamorganisatie 7-7 ziet er als volgt uit:

7x7

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25