De Training

Hier vindt u de belangrijkste informatie die u nodig hebt om zinvolle trainingen te kunnen geven.


INHOUDSOPGAVE


WAT IS TRAINEN?

Trainen is niets meer dan het oefenen van de voetbalvaardigheden die nodig zijn om de teamfuncties en teamtaken uit te kunnen voeren: het verbeteren van de voetbalhandelingen die nodig zijn om te kunnen aanvallen, verdedigen en omschakelen.

Hieronder een opsomming van een groot aantal van de aan te leren voetbalhandelingen per teamfunctie en teamtaak:

voetballen
aanvallenomschakelenverdedigen
opbouwenscorenstorendoelpunten voorkomen
 • de bal aannemen
 • de bal vasthouden
 • drijven
 • passeren
 • duel om de bal
 • koppen
 • trappen
 • zich aanbieden
 • een gat trekken
 • ruimte creëren
 • vertragen
 • de achterlijn halen
 • een voorzet geven
 • een schijnbeweging maken
 • bijsluiten
 • kaatsen
 • vrijlopen
 • versnellen
 • uit de dekking komen
 • de bal afschermen
 • passen
 • dribbelen
 • wegblijven
 • kappen
 • enz.
 • koppen
 • schieten
 • enz.
 • druk zetten
 • pressen
 • buitenspel zetten
 • schijnactie op de bal
 • zich laten zakken
 • knijpen
 • duel om de bal
 • koppen
 • trappen
 • dekking geven
 • vertragen
 • blokkeren
 • sliding maken
 • tacklen
 • voorkomen dieptepass
 • overnemen
 • jagen
 • blokkeren dieptepass
 • ophouden
 • vastzetten
 • enz.
 • koppen
 • trappen
 • tippen
 • stompen
 • blokkeren
 • sliding maken
 • tackelen
 • enz.

Er is door de hele voetbalopleiding een structuur aangebracht: de zogenaamde bouwstenen van het jeugdvoetballeerproces. Per leeftijdscategorie worden opleidingsdoelstellingen bepaald en het accent gelegd op bepaalde teamfuncties, teamtaken en voetbalhandelingen. In de leerplannen wordt dit per categorie uitgewerkt.


HOE BEREID JE EEN TRAINING VOOR?

Om het leerproces tijdens een training te verbeteren is het verstandig een training goed op te bouwen en goed voor te bereiden.

Stel tijdens de voorbereiding jezelf de volgende vragen:

- Wat voor groep train je?
Leeftijd / niveau / beleving / beschikbare ruimte en materialen.

- Wat is het doel?
Kijk naar het handelen van de spelers op trainingen of tijdens wedstrijden in relatie tot teamtaken, teamfuncties en voetbalhandelingen. Wat wil je graag verbeteren?

- Hoe ga je dat bereiken?
Welke trainingsvormen zijn geschikt om het gestelde leerdoel te bereiken?

- Heb ik mijn doel bereikt?
Controleer en evalueer. Zou de training het gewenste leereffect kunnen hebben?
Pas indien nodig de oefening aan.


WAAR MOET EEN GOEDE VOETBALTRAINING AAN VOLDOEN?
 1. Voetbaleigen bedoelingen
  • oefenvormen moeten een leerdoel hebben
  • oefenvormen moeten zoveel mogelijk op wedstrijdsituaties lijken
  • spelers moeten zoveel mogelijk met bal bezig zijn
  • spelen om te winnen, probeer een wedstrijdelement in te bouwen
  • doelgericht handelen
 2. Veel herhalingen
  • doen, doen en nog eens doen (oefening baart kunst)!
  • geen lange wachttijden of rijen
  • zelfde oefeningen terug laten komen is prima
  • goede planning / organisatie
  • voldoende materialen (allemaal een bal)
  • veel omschakelmomenten
 3. Rekening houden met de groep
  • leeftijd / niveau / beleving
 4. Juiste coaching / beïnvloeding
  • praatje, plaatje en daadje
  • positief stimuleren
  • spelers beïnvloeden / laten leren door begeleidend en situatief te coachen
  • vragen stellen en oplossingen door spelers laten aandragen


HOE PLAN JE EEN GOEDE TRAINING?

De trainingen starten met een warming-up of techniek/coördinatie-oefening. Bij pupillen is het belangrijker dat ze eerst even uitrazen. Spelletjes als tikkertje zijn hiervoor goed te gebruiken, maar het is nog beter als de bal er ook bij gebruikt wordt ! U kunt bijvoorbeeld ook elke training laten beginnen met een op zichzelf staande techniek/coördinatie-oefening.

De oriëntatie en oefen/leerfase wordt samengesteld uit (vereenvoudigde) voetbalvormen. Deze vormen zijn een afspiegeling van de echte wedstrijd. Spelers krijgen te maken met tegenstanders, medespelers, doelen, afgebakende ruimtes, regels en keuzemogelijkheden om de voetbalsituatie op te lossen. Er wordt gewerkt aan het doel van de training.

Door het veelvuldig spelen van kleine partijtjes en allerlei afgeleide vereenvoudigde spelvormen worden alle voetbalhandelingen die nodig zijn om het spel te kunnen spelen en de juiste keuzes te kunnen maken, ontwikkeld in echte voetbalsituaties.

Binnen de oefenvormen kan de trainer/coach spelen met weerstanden om de oefeningen makkelijker of moeilijker te maken, bijvoorbeeld: minder/meer tegenstanders, kleiner/groter veld etc.

Aan het eind van de training in de toepassingsfase wordt het geleerde toegepast in een partijvorm. De trainer/coach kan controleren of het doel is bereikt.

De opbouw van een training ziet er dan als volgt uit:

a) De warming-up en/of techniek/coördinatie-oefening
b) Vereenvoudiging met nadruk op coachaccent 1
c) Vereenvoudiging met nadruk op coachaccent 2
d) Toepassing in een partijvorm


PERIODISEREN

Doelstelling is om op doordachte wijze voetbalprestaties te ontwikkelen. Niet vandaag dit en morgen iets anders. In de praktijk zal blijken dat één of twee trainingen en wedstrijden niet voldoende zijn om een bepaald aspect van het spel daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren.
Voor structurele verbetering van een bepaalde teamfunctie, teamtaak of voetbalhandeling, zal de trainer-coach vaak meerdere trainingen en wedstrijden nodig hebben. Dit vraagt om een planmatige aanpak = periodisering. Periodisering resulteert in een planning van de trainingsinhoud waarmee de trainer/coach hoopt de doelstelling te bereiken.

Het Hoofd Jeugdopleiding is verantwoordelijk voor een periodisering binnen onze jeugdopleiding. De periodisering zal op deze website terug te vinden zijn.


OEFENSTOF

Om verenigingen te helpen met het opleiden heeft de KNVB onder de noemer ‘Allemaal Uitblinkers’ materiaal ontwikkeld voor het begeleiden, trainen en coachen van jonge voetballers. Er zijn inmiddels DVD-boxen voor trainers die bezig zijn met Mini - F-, E- en D-pupillen. Deze DVD’s bevatten naast zeer waardevolle informatie over coaching, training en begeleiding, ook zeer geschikte oefenstof die perfect aansluit op deze visie op leren voetballen: het structureel ontwikkelen van de voetbalhandelingen die nodig zijn om te kunnen aanvallen, verdedigen en omschakelen, door middel van (vereenvoudigde) oefeningen waarin gevoetbald wordt, rekening houdend met de leeftijdskenmerken.

Deze oefenstof kunt u terugvinden op deze website.

Daarnaast is er nog volop andere oefenstof beschikbaar. Ook voor A-B en C junioren. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze (assistenten) Hoofd Jeugdopleiding.


MATERIALEN EN KLEDING

Bij binnenkomst in de kleedaccommodatie hangt er op het informatiebord rechts een overzicht trainingsindeling. Daarop staat in welk kleedlokaal het team en de trainer kan omkleden. Wat de tijden van de training zijn. En er is op te vinden welk gedeelte trainingsveld gebruikt kan worden.

De spelers en trainer/coach zijn zelf verantwoordelijk voor een trainingstenue. Geef als trainer/coach het goede voorbeeld. Het dragen van scheenbeschermers is door de KNVB verplicht gesteld. Spelers trainen ook met scheenbeschermers!
Voor aanvang van de training kunnen de ballen, hesjes en pionnen door de trainer/coach worden aangevraagd bij de terreinmeester. Deze noteert het aantal ballen. Na afloop van de training wordt het gebruikte materiaal gezamenlijk opgeruimd.

Na afloop van iedere training moet iedereen zich douchen. Uit oogpunt van hygiëne dragen spelers altijd slippers. Het kleedlokaal dient schoon te worden achtergelaten!

In overleg met het team kan er gekozen worden voor een dienstrooster. Het is goed om spelers verantwoordelijkheid te geven. Zorg er echter ten alle tijden voor dat de taken goed worden uitgevoerd. De trainer/coach is hoofd verantwoordelijk.


AFMELDEN VOOR TRAININGEN

Voetbal is een teamsport. Daarom wordt van elke speler verwacht dat hij bij alle trainingen aanwezig is. Natuurlijk kan het voorkomen dat je verhinderd bent (bijvoorbeeld door ziekte of studie). Laat dit dan i.v.m. voorbereiding van de training z.s.m. weten aan de trainer/coach.
Afspraken hierover maak je met het team aan het begin van het seizoen tijdens de informatiebijeenkomst. Wanneer de trainer/coach verhinderd is zorgt hij zelf voor vervanging.

Het kan zich gedurende het seizoen voordoen dat vanwege de weersomstandigheden trainingen geen doorgang kunnen vinden. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit z.s.m. via onze website (www.sparta25.nl) kenbaar maken. Wanneer een training om een andere reden geen doorgang kan vinden zal de trainer/coach de spelers zelf op de hoogte brengen. Ook hierover worden aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst met het team.


DE PRAKTIJK

De trainer/coach zorgt dat de training goed is voorbereid en zet wanneer mogelijk ruim voor aanvang de oefenvormen uit zodat er meteen gestart kan worden. Vervolgens haalt de trainer/coach zijn spelers op bij de kleedaccommodatie. Zij zijn op tijd aanwezig en nemen samen de materialen mee naar het veld. Hierover kun je met het team afspraken maken aan het begin van het seizoen tijdens de informatiebijeenkomst.

Start de training met een kleine introductie: - Leg de doelstellingen van de training uit
- Leg het programma uit (welke oefenvormen staan waar, etc.)
- Deel de spelersgroep in
- Leg de oefenvormen uit en vooral ook de relatie met de wedstrijd!
- Doe het voor of laat het voordoen (praatje, plaatje, daadje)
- Geef gelegenheid voor vragen stellen
- SPELEN!

Tijdens de oefenvormen moet er gecoacht worden (begeleidend coachen) op een goede uitvoering van de gekozen coachaccenten. Leg eventueel het spel stil (situatief coachen) en leg duidelijk uit of, nog beter, laat zien wat je bedoelt.

Laat één ding duidelijk zijn: de spelers komen om te voetballen en niet om naar de trainer te luisteren. Alles wat de trainer rondom of tijdens trainingen of wedstrijden doet en/of zegt moet kort zijn en gericht op het beter (leren) voetballen van de spelers. Het is een voorwaarde dat spelers begrijpen wat je bedoelt en er daadwerkelijk wat mee kunnen doen tijdens de wedstrijd.

Als check voor een waardevolle training dient de trainer/coach zichzelf voortdurend de volgende toetsvragen te stellen:
- Wordt het voetbalspel gespeeld?
Kan er worden gescoord, is er sprake van verdedigen, aanvallen, omschakelen?
- Wordt het spel (beter) geleerd?
Zijn (alle) spelers beter geworden in aanvallen, verdedigen en/of omschakelen?
- Wordt er plezier beleefd aan het spel?
Vinden de spelers het leuk, zijn ze enthousiast en gemotiveerd?

Tijdens de afsluiting van de training praat de trainer met zijn spelers, geeft eventueel complimentjes over de inzet en informatie over de volgende training of wedstrijd. Hij vraagt zijn spelers wat ze geleerd hebben en gaat dan samen met alle spelers de materialen opruimen. Het team gaat samen naar binnen om te douchen en omkleden.


HEEFT U EXTRA ONDERSTEUNING NODIG?

U wilt op weg geholpen worden? U wilt nog meer materiaal? U wilt eens bij een ervaren trainer in de keuken kijken? U wilt gewoon eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met onze Assistenten Hoofd Opleiding of meldt u bij het Hoofd Jeugdopleiding. Het Hoofd Jeugdopleiding zal samen met zijn assistenten veelvuldig op het trainingsveld aanwezig zijn om trainer/coaches te ondersteunen en te begeleiden.


PROFESSIONALISERING

Als vereniging zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons jeugdkader verder te ontwikkelen. Zo worden er regelmatig clinics of workshops gehouden om trainer/coaches beter te maken. Dit kan zowel door een externe organisatie als door Sparta’25 zelf worden georganiseerd.

Het Hoofd Jeugdopleiding zal samen met zijn assistenten veelvuldig op het trainingsveld aanwezig zijn om trainer/coaches te ondersteunen en te begeleiden bij de training. Daarnaast zullen enkele techniek- en coördinatietrainers worden aangewezen om wekelijks met enkele teams/spelers de (loop)techniek en coördinatie te verbeteren.

Wanneer u zich wilt ontwikkelen als jeugdtrainer gaan wij graag met u in gesprek, er zijn diverse mogelijkheden. Sparta’25 heeft budget voor kaderontwikkeling en kan u ondersteunen. Neem gerust contact op met onze Hoofd Jeugdopleiding of meldt u bij VTZ.

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25